Не оставајте празно место, внесете како примерот.
Тимот „The Station’s Speakers“ на Креативнaтa станицa ќе биде одговорен за комуникациската стратегија на нашата организација. Фокусот на нашата организација е насочен кон младите, затоа е важно да го прошириме нашиот опсег за да привлечеме повеќе млади, воспоставувајќи се во нашата заедница. Што значи, овој тим ќе биде одговорен за училишни презентации, посета на институции или јавно говорење за ТВ или радио.

Тимот „The Station’s Speakers“ исто така служи за да им помогне на младите да научат за комуникацијата во ерата на информации. Ќе вежбаме комуникација преку многу активности. Секој член ќе има улога на лидер, и секој член треба да биде активен на состаноци, да работи на проекти, па дури се охрабруваат членовите да организираат свои состаноци во кои темите би биле по избор на членовите кои ги организираат настаните. Сите активности во овој тим треба да се постигнат со колективен напор на секој член.

Да се биде креативен и потоа да се споделуваат идеи се најважните работи во „Креативната станица“.
Тимот за Младински Вештини / Youth Skills се стреми да им ги пружи потребните способности на младите со чија помош ќе се водат низ животот кон успешна и позитивна работа. Тимот за Младински Вештини ќе им обезбеди на младите техничко и стручно образование, ќе ги ангажира во локалната заедница и ќе ги охрабри да превземат активност и да инволвираат други млади, подобрувајќи ја локалната заедница и надоградувајќи се како индивидуи. Овие цели ќе се постигнат преку работилници, активности за градење тим, дискусии, дебати и презентации што ќе им помогнат на членовите на тимот да знаат повеќе едни за други, да се поврзат и да растат.
Во денешно време кога сите информации ги добиваме онлајн потребно е да научиме како најдобро и најефективно да менаџираме со социјалните мрежи. Заради тоа, Креативната Станица создава social media team, во кој заеднички ќе ја креираме целосната стратегија за управување со социјалните мрежи. Голем акцент ќе ставиме на Creative Writing, бидејќи впечатливиот текст го дава самиот сјај на секој објавен пост. Сите оние креативци кои ќе се приклучат на тимот ќе имаат можност да го прошират своето знаење и вештини во светото на боите, фонтовите и графичкиот дизајн преку тоа што ќе се усовршат во изработувањето на постери.